Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem
Sterrenwacht Phoenix Facebook Sterrenwacht Phoenix Twitter Sterrenwacht Phoenix Youtube
Publiekssterrenwacht Phoenix
Ampsenseweg 10
7241 NB Lochem
Tel: 06 25 109 573
Email: info@sterrenwachtphoenix.nl

Bestuur

Publiekssterrenwacht Phoenix wordt beheerd door de Stichting Amateur Astronomie Lochem (afgekort S.A.A.L.).  Rekeningnummer NL85ABNA0476613574 t.n.v. SAAL.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit :

Voorzitter en Penningmeester : Hans Lammertink
e-mail  : info@sterrenwachtphoenix.nl


Secretaris : Magda Beekhuizen
e-mail : secretariaat@sterrenwachtphoenix.nl


Bestuurslid                 : Henk Kreunen
e-mail : info@sterrenwachtphoenix.nl


Bestuurslid, huisvesting : Gerrit Dreise
e-mail : info@sterrenwachtphoenix.nl


Algemeen lid                                   : Wim Bossink
e-mail : info@sterrenwachtphoenix.nl


Contact Cursus                           :
e-mail : cursus@sterrenwachtphoenix.nl


ANBI
Wij zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichtingen zijn per 1 januari 2014 verplicht deze gegevens te publiceren op de website. Ook wij voldoen daar graag aan. U treft een pdf bestand met de vereiste informatie aan op onze downloadpagina:  https://www.sterrenwachtphoenix.nl/phoenix/Download.html

Voor meer informatie over ANBI verwijzen wij u naar de website: http://anbi.nl/

HUIDIGE MAANFASE


TWITTER
test