Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem
Sterrenwacht Phoenix Facebook Sterrenwacht Phoenix Twitter Sterrenwacht Phoenix Youtube
Publiekssterrenwacht Phoenix
Ampsenseweg 10
7241 NB Lochem
Tel: 06 25 109 573
Email: info@sterrenwachtphoenix.nl

Coronaprotocol Phoenix

PROTOCOL COVID-19 STICHTING AMATEUR ASTRONOMIE LOCHEM Versie 18 juli 2020

Half maart 2020 werd de samenleving in alle hevigheid geconfronteerd met de ernst en omvang van de Corona-crisis en trof de overheid strikte maatregelen.
Publiekssterrenwacht Phoenix schortte, als gevolg daarvan, tot nader orde haar activiteiten op.
Inmiddels heeft de overheid weer gedeeltelijk ‘groen licht’ gegeven om geleidelijk te herstarten – zij het met de nodige maatregelen en waarborgen. Naast allerlei andere regels is duidelijk dat de ‘Anderhalve meter regel’ daarbij erg belangrijk is.
Publiekssterrenwacht Phoenix gaat daarom op zaterdag 1 augustus 2020 weer open voor publiek en vrijwilligers.
Om voor iedereen, zowel publiek als eigen medewerkers, duidelijkheid te scheppen, hebben wij een protocol opgesteld. Het protocol is geschreven naar het moment en zal worden aangepast als de regels c.q. de omstandigheden daarom vragen. Wij volgen daarbij de richtlijnen van de overheid en de adviezen van het RIVM.
Dit protocol heeft als doel om – bij de geleidelijke herstart van onze activiteiten – zowel de gezondheid en de individuele veiligheid van het publiek als die van onze vrijwilligers zoveel mogelijk te waarborgen.
Vooralsnog gaan wij uitsluitend op zaterdagavonden en op afspraak open voor publiek.
Het Planetarium blijft tot nader order gesloten.
Het Observatorium blijft dicht, maar waarnemen met de telescoop blijft mogelijk op ons (begane grond) waarneemplatform.
Het maximum aantal bezoekers per publieksactiviteit bedraagt 20 personen, exclusief eigen dienst draaiende vrijwilligers.
In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, worden de aanwijzingen van de Phoenix-vrijwilliger(s) opgevolgd.

VOORAFGAAND AAN UW BEZOEK
Bezoekers die besmet zijn (of recent zijn geweest) of huisgenoten hebben zie besmet zijn (of recent zijn geweest), dan wel aan Covid-19 gerelateerde klachten hebben, kunnen niet deelnemen aan publieksactiviteiten.
U wordt verzocht op een later moment uw bezoek te plannen.
Bezoekers dienen hun voorgenomen bezoek te reserveren via ons online-reserveringssysteem op de website www.sterrenwachtphoenix.nl
Daar is een link te vinden, waarop bezoekers zich kunnen aanmelden.
Aanmelding kan tot uiterlijk anderhalf (1,5) uur vóór aanvang van het programma om 20.00 uur.
Latere reserveringen worden niet meer gelezen.
Mochten er tot dat tijdstip (dus 18.30 uur) geen aanmeldingen zijn, dan blijft de Sterrenwacht die avond gesloten.
Een ‘spontaan’ bezoek zonder reservering vooraf kan enerzijds betekenen dat het gebouw is gesloten en anderzijds dat – indien er wel aangemelde bezoekers zijn en het programma dus doorgaat – het aantal bezoekers tot maximaal 20 personen wordt aangevuld. In het laatste geval vindt aanmelding van deze bezoekers alsnog plaats aan de deur.

TIJDENS UW BEZOEK
Bij het naderen van ons gebouw neemt u, bij het treffen met andere bezoekers, onderling de 1,5 meter afstand in acht. Bezoekers die onderling een huishouden vormen, houden als groep de 1.5 m afstand tot andere personen aan.
Het betreden van het gebouw gebeurt in volgorde. U volgt de aanwijzingen van de Phoenix-medewerkers. Daarbij kunt u (opnieuw) geattendeerd worden op de Corona-gerelateerde gezondheidsaspecten.
Elke bezoeker aan de sterrenwacht (zowel publiek als vrijwilligers) is verplicht om bij binnenkomst de handen te ontsmetten. Daartoe is een dispenser (automaat) met handalcohol bij de ingang geplaatst.
Indien tussendoor het gebouw wordt verlaten, dan opnieuw ontsmetten bij terugkomst.
De Phoenix-medewerker controleert uw aanmeldgegevens.
Nog niet aangemelde bezoekers worden alsnog geregistreerd.
U betaalt bij de kassa uw entreegeld. Indien u in de latere pauze een consumptie wilt gebruiken, dan rekent u deze gelijktijdig af, bij voorkeur met PIN.
Op aanwijzing van de vrijwilligers neemt u plaats in de Presentatiezaal. Daar staan de stoelen op gemarkeerde plaatsen op 1,5 meter van elkaar. Personen die tot één huishouden behoren kunnen dit aangeven aan de vrijwilligers.
U neemt uw tas, jas, pet, muts etc. mee naar uw stoel. De garderobe is buiten gebruik.
U volgt de presentatie van een van onze medewerkers. Daarna is er een korte pauze, waarna het programma wordt hervat met een korte film en/of een bezoek aan het waarneemplatform. Daar wordt, bij geschikt weer en in de buitenlucht, uitleg worden gegeven over het heelal en –met strikte naleving van de instructies van de vrijwilliger – per toerbeurt door de telescoop worden gekeken. Bij de telescoop is handontsmettingsmiddel aanwezig.
Zowel tussendoor (pauze/waarnemen telescoop) als op het einde van het programma, verlaat iedereen de zaal. De vrijwilligers zullen daarbij uw vertrek begeleiden., om ‘filevorming’ te voorkomen.
In het gebouw hanteert iedereen de ‘anderhalve-meter’. In een enkele situatie kan dat lastig zijn, maar even op elkaar wachten bij het passeren is dan gewenst en respectvol naar elkaar.
In de 2 toiletten (1 x dames- en 1 x herentoilet) zijn de linnen handdoeken vervangen door papierautomaten. Er is per toilet een fonteintje en zeepdispenser. Tevens is er in elk toilet een papierafvalbak met voetpedaal.
Na toiletbezoek dient u uw handen te wassen en te drogen met deze voorzieningen.
De toiletruimten worden voorafgaande aan de openstelling afdoende gereinigd, met extra aandacht voor de ‘aanraakpunten’, zoals deurklinken, lichtknopjes, kranen, dispensers, doorspoelknop toilet en toiletbrillen.
Afhankelijk van de intensiteit van het toiletgebruik kan dit tussendoor worden herhaald.

NA AFLOOP VAN UW BEZOEK
Nadat u de Presentatiezaal verlaten heeft en uw eigendommen (tassen, jassen etc) heeft meegenomen, verlaat u ook weer in volgorde en met inachtneming van de 1,5 m onderlinge afstand ons gebouw. Phoenix-vrijwilligers kunnen daarbij aanwijzingen geven.
U wordt verzocht om ook bij de route terug naar het parkeerterrein rekening met elkaar te houden.


HUIDIGE MAANFASE


TWITTER
test