Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem
Sterrenwacht Phoenix Facebook Sterrenwacht Phoenix Twitter Sterrenwacht Phoenix Youtube
Publiekssterrenwacht Phoenix
Ampsenseweg 10
7241 NB Lochem
Tel: 06 25 109 573
Email: info@sterrenwachtphoenix.nl

Sponsor

Na de heropening van de sterrenwacht op onze nieuwe locatie aan de Ampsenseweg hebben we in beeld gebracht welke wensen er nog bij ons bestonden op het gebied van apparatuur e.d. om de publieksvoorlichting nog beter vorm te kunnen geven.

Naast allerlei kleinere wensen was de aanschaf van een projectieplanetarium onze grootste wens. Omdat de vervulling van alle wensen financieel gezien niet voor ons mogelijk was, hebben we een sponsorplan opgezet, waarmee diverse potentiŽle sponsors werden benaderd.


Tijdens een gesprek met de directie van de RABO-bank werd duidelijk dat deze bank ons daadwerkelijk financieel wilde ondersteunen bij het verwezenlijken van onze grootste wens. De RABO-bank was van mening dat wij een belangrijke regionale bijdrage leveren aan de publieksvoorlichting op het gebied van de sterrenkunde en tevens vonden zij het erg belangrijk dat ook de jeugd op een passende wijze in contact wordt gebracht met exacte wetenschappen. Dit heeft ertoe geleid dat de RABO-bank de kosten voor de aanschaf van het planetarium en de projectiekoepel voor haar rekening heeft genomen.

Om onze bezoekers op een goede wijze de wonderen van het heelal in dit planetarium te kunnen laten zien, ontstond er ook de behoefte aan passend meubilair in het aan te schaffen planetarium. Onze voorkeur ging daarbij uit naar een opblaasbare bank passend bij de projectiekoepel. Een dergelijke bank zou echter op maat moeten worden gemaakt. De kosten hiervan waren aanzienlijk. Een tweede sponsor, het regionaal opererende Fonds 1819, hebben wij gelukkig bereid gevonden om de aanschaf van deze bank te bekostigen. De motieven van dit fonds om hieraan mee te werken waren eigenlijk gelijk aan de motieven van de RABO.

Om het planetarium in gebruik te kunnen nemen bleken enkele bouwkundige veranderingen in ons gebouw noodzakelijk. Tevens bleek dat de klimaatbeheersing een duidelijke verbetering nodig had. Door tussenkomst en bemiddeling van het Plattelandshuis Achterhoek en Liemers werd de Provincie Gelderland bereid gevonden om de kosten van o.a. een klimaatbeheersingssysteem op zich te nemen. Tevens verstrekten zij gelden voor de verdere promotie van onze activiteiten. De promotie-activiteiten bestaan uit de opzet van een nieuwe website en het ontwerpen en laten drukken van een nieuwe flyer.


Zonder de medewerking van de genoemde sponsoren was de aanschaf van het planetarium (en alles wat daar mee samenhangt) voor ons niet mogelijk geweest. 

Inmiddels hebben al honderden bezoekers het planetarium bezocht. De reacties van bezoekers zijn zeer positief en vol van bewondering en verwondering.

Wij (en onze bezoekers) zijn onze sponsors dan ook uitermate dankbaar voor de door hen geboden mogelijkheden.


HUIDIGE MAANFASE


TWITTER
test