Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem
Sterrenwacht Phoenix Facebook Sterrenwacht Phoenix Twitter Sterrenwacht Phoenix Youtube
Publiekssterrenwacht Phoenix
Ampsenseweg 10
7241 NB Lochem
Tel: 06 25 109 573
Email: info@sterrenwachtphoenix.nl

Verslag College Coen Vermeeren

Ufo bestaan gewoon? College door Coen Vermeeren Verslag door Jenny ter Maat Er hing vrijdagavond 19 februari 2016 geen vliegende schotel of een andervormig onbekend vliegend object boven publiekssterrenwacht Phoenix. Het had zomaar gekund. En het had de lezing van dr. Ir. Coen Vermeeren, schrijver van het boek 'Ufo's bestaan gewoon' een bijzonder accent gegeven. Zo'n zeventig belangstellenden, een gemÍleerd gezelschap, vulden het presentatielokaal van de sterrenwacht. Phoenix-bestuurslid Cecilia de Vries heette iedereen welkom en met name de spreker. "Tijdens ons wekelijks astronomische rondje komen een paar keer per jaar UFO's ter sprake en valt de naam Coen Vermeeren. Het laatste Phoenixcollege ging over planetenjagers, en deze lezing volgt daar mooi op." Vermeeren studeerde te Delft en is ruimtevaartdeskundige. Hij begon zijn lezing met prikkelende getallen: aantallen melkwegstelstels, sterrenstelsels, sterren, jaren en lichtjaren passeerden de revue. De onmetelijkheid van het heelal tegenover onze eigen nietigheid. Vermeeren plaatste onder andere vraagtekens bij meteorietinslagen op de maan: "Hoe kan het dat deze allemaal rond zijn?" Hij vermoedde dat het blikseminslagen waren geweest die deze ronde plekken hadden veroorzaakt. Na meteorieten, die volgens de spreker, geen klompen vuil ijs waren, kwamen we terecht bij zijn fascinatie voor de UFO, die in 2008 begon met het bekijken van een You Tube filmpje. Het Tether Incident, Nasa Three Orbs, de sterfbedverklaring van Ben Rich, hoofd van Lockheed Skunk ("We hebben allang de mogelijkheid om tussen de sterren te reizen"), eveneens een sterfbedverklaring van Boyd Bushman, die telepathische contacten had met iemand afkomstig uit Quintonia, 68 lichtjaar ver en volgens Boyd maar 45 minuten reizen, het volgde elkaar in rap tempo op. Unidentified Flying Objects werden gesignaleerd door onder andere militairen en piloten, boven bases en vliegvelden. En bij kerncentrales, waar de UFO's bij complicaties een positieve bijdrage leverden en zo de vernietiging van een deel van onze planeet tegengingen. Er werden vliegvelden gesloten in verband met gesignaleerde UFO's. Vermeeren onderzocht publicaties en sprak met oud-militairen en oud-bestuurders en kwam tijdens de lezing met nog veel meer gegevens. Wie deze nog eens wil doornemen schaffe het boek van Vermeeren aan of google even op zijn naam en je ziet ook de kritiek. De conclusie van Vermeeren: E.T., Extra Terrestrial, buitenaards leven, bestaat. Vermeeren gaat ervan uit dat er veel informatie over buitenaards bezoek en UFO's opgeslagen ligt bij diverse regeringen, en opgeslagen blijft, omdat met name de Amerikaanse regering deze niet vrij wil geven. Vermeeren noemt in dezen de Canadese oud-minister van defensie, Paul Hellyer, die waarschuwde dat de regering van de USA wordt overruled door de 'cabal', een machtige combinatie van groot industriŽlen, banken en militairen, die een eeuwigdurende oorlog willen. Waar gaat het volgens Vermeeren om nu: een snelle opening van zaken door regeringen om onze planeet te redden; noodzaak voor waarheid en voor eerlijke regeringen en stoppen met oorlog voeren overal. Hij wijt de regering van de USA dat zij bewust geen contact wil met ET. Waarom richt ET zich dan niet op de hele mensheid, in plaats van alleen de regering, wordt aan Vermeeren gevraagd. Volgens Vermeeren is er een universele grondregel waaraan ET zich houdt: je niet bemoeien met andermans planeet. Vermeeren geeft aan dat de universiumreizigers ons mogelijk goed gezind zijn en mogelijk helpen grote catastrofes te voorkomen. (Een geruststellend idee dat, nu het geloof in de christelijke God die zich bekommerd om de wereld tanende is, er opnieuw onbekende en onberekenbare buitenaardse krachten zijn die zich inzetten voor het goede...) Na een gesprekje over de Black Knight satelliet en graancirkels sprak Cecilia een bedankje, beval het Astronomisch Cafť aan en wenste ons allen wel thuis. Kortom: een boeiende bijeenkomst, met een spreker die zijn passie en kijk op de wereld, ook de buitenaardse, vaak op humoristische wijze wist te brengen, zijn lezing doorspekte met zijn eigen persoonlijke politieke zienswijze en her en der een complottheorie. Dat deed toch wat af aan de feitelijkheden die Vermeeren ten berde bracht. Desalniettemin: het universum blijft ongekend boeiend, altijd verrassend. En UFO's? Misschien zijn ze er altijd al geweest en wellicht zijn ze er nu. Maar tot nog toe worden deze unidentified flying objects omgeven door geheimzinnigheid en complottheorieŽn. Ook deze interessante en geanimeerde bijeenkomst heeft daar geen verandering in gebracht.

HUIDIGE MAANFASE


TWITTER
test