Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem Sterrenwacht Phoenix Lochem
Sterrenwacht Phoenix Facebook Sterrenwacht Phoenix Twitter Sterrenwacht Phoenix Youtube
Publiekssterrenwacht Phoenix
Ampsenseweg 10
7241 NB Lochem
Tel: 06 25 109 573
Email: info@sterrenwachtphoenix.nl

Verslag lezing Space Debris Gerhard Drolshagen

Ruimte-afval door Gerhard Drolshagen (ESA-ESTEC) 30 januari 2015 Verslag geschreven door Hans Lammertink 1. Achtergrond. De definitie van ruimte-afval is: Door de mens gemaakte niet functionele objecten in de ruimte. Kenmerken van ruimte-afval: - Ruimte-afval beweegt snel (ongeveer 7,5 km/sec in een lage baan om de aarde) - Verspreid zich tot een schil - Blijft gedurende een lange tijd in een baan - Zelfs kleine deeltjes kunnen aanzienlijke schade veroorzaken - Botsingen met satellieten veroorzaken nieuw ruimte-afval Oorzaken van ruimte-afval zijn: - Het meeste afval wordt veroorzaakt door explosies (220 gevallen bekend) - Soms komt het voor dat delen van satellieten losraken (60 gevallen bekend) - Explosies veroorzaken veel meer afval dan het losraken van delen Een belangrijk deel van het ruimte-afval is in kaart gebracht en opgenomen in een catalogus. De kleinste deeltjes die in deze catalogus zijn opgenomen zijn 10 cm groot (voor deeltjes die zich in een baan tot 2.000 km om de aarde bevinden; worden waargenomen door radar), dan wel 30 cm groot (voor deeltjes die zich in een geostationaire baan bevinden op 36.000 km van de aarde; worden waargenomen door telescopen). Momenteel zijn ongeveer 17.000 deeltjes opgenomen in deze catalogus. Geschat wordt echter dat er zo'n 60.000 deeltjes > 5 cm rondzweven, 700.000 deeltjes > 1 cm en 200 miljoen deeltjes > 1 mm. Als het ruimte-afval zich in een lage baan om de aarde bevindt (tot 2.000 km hoogte), valt het als gevolg van de werking van de atmosfeer langzaam terug naar de aarde. Hoe snel dit gebeurt is afhankelijk van de baanhoogte van het afval. Het onderstaande overzicht verduidelijkt dit. Baanhoogte (in km) Levensduur 200 1 - 4 dagen 400 (ISS) 2 - 5 jaar 600 (Hubble Space ) 25 - 30 jaar 800 (aardobservatie satellieten) 300 - 500 jaar 2.000 20.000 jaar 36.000 (geostationair) Geen verval Gemiddeld valt per dag n van de gecatalogiseerde deeltjes terug in de atmosfeer. De meeste hiervan verbranden in de atmosfeer. Grotere delen (gewicht van een paar ton) kunnen het aardoppervlak echter bereiken. De valsnelheid van deze delen komt overeen met de valsnelheid als deze delen uit een vliegtuig zouden zijn gegooid. 2. Gevolgen en Bescherming. Gevolgen van ruimte-afval zijn: - Verstoringen van astronomische waarnemingen - Noodzaak tot baancorrecties voor satellieten (zoals ISS) - Inslagen op aarde - Vernietiging van satellieten door botsingen - Beschadiging van satellieten, raketten en gevoelige instrumenten - Baanwijzigingen van satellieten - Elektrostatische ontladingen en kortsluiting - Veroorzaken van nieuw ruimte-afval - Noodzaak tot extra bescherming voor satellieten e.d. Dit heeft ertoe geleid dat voor bemande ruimtecapsules gebruik wordt gemaakt van meerwandige beplating (bestaande uit aluminium en kevlar) met tussenruimtes. Deze beplating zorgt ervoor dat deeltjes tot 1,5 cm grootte, die zich voortbewegen met een snelheid van 10 km/sec, worden tegengehouden. 3. Afspraken en Richtlijnen. Om verdere vorming van ruimte-afval te beperken zijn er internationale (niet bindende) afspraken gemaakt en richtlijnen gegeven. Hierdoor worden met name twee zones rond de aarde (tot 2.000 km hoogte en rond de 36.000 km) extra beschermd. Deze richtlijnen hebben o.a. betrekking op de hoeveelheid delen die bij een lancering van een raket mogen loskomen, hoe om te gaan met satellieten die niet meer operationeel zijn en in verband daarmee het uitschakelen van alle energiebronnen. De hoeveelheid ruimte-afval in de zone tussen de 800 - 1.400 km hoogte zal echter toenemen, ook al wordt er aan deze richtlijnen voldaan. Het actief opruimen van ruimte-afval is daardoor noodzakelijk. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het gebruik van laser- en ionenstralen alsmede het gebruik van opruimsatellieten. Om dit te kunnen toepassen moeten er nog ingewikkelde juridische kwesties worden opgelost. Wie is bijvoorbeeld de juridische eigenaar van het ruimte-afval; kan een andere natie of instituut zomaar dat afval verwijderen; wie is aansprakelijk wanneer er iets mis gaat. En ding is echter wel duidelijk geworden: Er moet iets aan gedaan worden!

HUIDIGE MAANFASE


TWITTER
test